در حال بارگذاری تصاویر
دوازدهم انسانی

تابستان دوازدهم انسانی

70,000 تومان

از تابستان به عنوان دوران گذر از مقطعي به مقطع ديگر ياد مي‌شود. اين پنجرة باز فرصت مناسبي براي جبران نقص و كاستي‌هاي سال گذشته و افزايش تسلط بر درس‌های مهم سال آینده است.
کتاب تابستان مطابق با برنامة راهبردی آزمون‌های کانون در تابستان تهیه شده است.
منطق برنامة راهبردي تابستان آزمون‌های کانون و کتاب تابستان براساس نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.
نگاه به آینده:
شامل درس‌های سال دوازدهم با منطق آمادگی ذهنی بیشتر برای سال تحصیلی پیش رو می‌باشد.
در نگاه به آینده تنها 25% مباحث درس‌هاي سال دوازدهم به‌صورت پوششی مورد مطالعه قرار مي‌گيرند كه اين مباحث نيز به پنج بخش تقسیم شده است:
ما به شما پيشنهاد می‌کنیم 3 درس رياضي و آمار (3)، علوم و فنون ادبی (3) و عربي، زبان قرآن (3)، را با توجه به اهميت و تعداد سؤالات مطرح شده در كنكور انتخاب كنید و در تابستان مطالعه كنید. مطالعة درس‌های سال آینده باعث آمادگی و ایجاد آرامش در شما می‌شود.
مزيت مطالعة درس‌هاي سال دوازدهم در تابستان براي شما اين است كه در طي سال تحصيلي برنامه‌ي سال دوازدهم شما سبك‌تر مي‌شود و مي‌توانيد وقت بيش‌تري به مطالعة درس‌هاي پايه اختصاص دهيد و هم‌زمان از دیگر همكلاسي‌هاي خود پیشی بگیرید.
در ابتدای سؤال‌های هر یک از درس‌های دوازدهم یک درس‌نامه قرار داده شده که در آن سعی شده است مطالب جدید به صورت قابل فهم توضیح داده شود.
نگاه به گذشته:
شامل درس‌های سال دهم و یازدهم با منطق عدم فراموشی آموخته‌ها است.
شما می‌توانید با توجه به وضعیت خود در درس‌های مختلف، به رفع اشکال و تقویت درس‌های سال‌های گذشته بپردازید.
با دریافت کارنامة سال یازدهم و مشاهدة نمرات خود متوجه شويد کدام درس‌ها نیازمند توجه بیش‌تری هستند تا در تابستان به ارزیابی آن‌ها بپردازيد.
مباحث درس‌های نگاه به گذشته به پنج بخش تقسیم شده است. دانش‌آموزان در هر آزمون بر اساس برنامة راهبردی، یک‌پنجم از درس‌های سال قبل را آزمون می‌دهند. از آن‌جا که این مطالب قبلاً خوانده شده است، مباحث به صورت مستقل پیشروی دارد.يعني در هر آزمون شما مباحث جديدي را آزمون خواهيد داد. (البته به‌جز درس‌های علوم و فنون ادبی (1) و عربی، زبان قرآن (1) که مباحث این درس‌ها به علت پیوستگی موضوع به صورت پوششی در هر آزمون مورد پرسش قرار می‌گیرد.)
در کتاب تابستان نیز 5 آزمون مطابق با آزمون‌های کانون در تاریخ‌های 4 مرداد، 18 مرداد، 1 شهریور، 15 شهریور و 22 شهریور قرار داده شده است.
در این کتاب از تمام دروس اختصاصی سال‌های دهم و یازدهم همه‌ی درس‌ها به‌جز تاريخ و جغرافيا سؤال طرح شده است.

اشتراک گذاری :